deskundigen foto

Ranwood Bureau voor Informatievragen

Is uw bedrijf afhankelijk van de continuïteit van uw informatievoorziening? Ranwood brengt uw ICT- kwetsbaarheden in kaart. U kunt daarmee concreet stappen zetten om risicovolle afhankelijkheden te managen of op te lossen.
ICT is steeds meer de "motor" in uw organisatie. Een gedegen advies over ICT vraagstukken vergt naast technische kennis, ook kennis van bedrijfskundige en juridische zaken. De onderlinge verwevenheid van deze aspecten stelt veel organisaties voor grote uitdagingen die zowel brede als diepgaande expertise van ICT, bedrijfskunde en recht vereisen.
Deze combinatie van kennis is zeldzaam. Ranwood beschikt over onafhankelijke beëdigde informatici. Deze onafhankelijkheid is gewaarborgd door een gedragscode en tuchtrecht. Zo zijn vertrengeling van belangen met leveranciers uitgesloten.U kunt Ranwood inschakelen voor:

  • (Partij)deskundige rapportages
  • ICT bedrijfsadvisering
  • Projectbegeleiding

Ranwood levert onafhankelijk en deskundige adviezen en hanteert hiervoor bescheiden tarieven.